Învățământ performant

Mulți dintre cetățenii Dobroeștiului au copiii înscriși la școli din București. Vom asigura dotarea materială necesară, resursele umane performante pentru a determina un nivel al școlilor care să corespundă așteptărilor locuitorilor din Dobroești. Vom combate abandonul școlar și vom face tot ce ține de administrația publică locală pentru creșterea nivelului de educație.